Η ΕΝΤΕΧΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. παρέχει τις υπηρεσίες της σε περισσότερες από 200 επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών και οικονομικών μεγεθών, εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες της καθεμιάς. Το πελατολόγιό μας προέρχεται από όλα τα πεδία οικονομικής και βιομηχανικής δραστηριότητας, περιλαμβάνοντας ενδεικτικά εμπορικές, βιοτεχνικές-μεταποιητικές, παροχής υπηρεσιών, τεχνικές, τουριστικές, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, κτλ.

Μοιραστείτε το