Σε ένα περιβάλλον με ιδιαίτερα πολύπλοκη φορολογική νομοθεσία, που υπόκειται σε συνεχείς μεταβολές, η έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, η ορθή φορολογική συμμόρφωση και ο φορολογικός σχεδιασμός είναι επιτακτική ανάγκη μιας επιχείρησης. Η εταιρεία μας είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένη και ποιοτική φοροτεχνική υποστήριξη στις επιχειρήσεις – πελάτες της σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και εναρμονιζόμενη άμεσα σε όλες τις μεταβολές αυτής.

Αναλυτικά οι φορολογικές υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι ακόλουθες:

  • Σύνταξη δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος
  • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων ΦΠΑ
  • Σύνταξη μηνιαίων και ετήσιων δηλώσεων παρακρατούμενων και λοιπών φόρων
  • Σύνταξη δηλώσεων intrastat και ενδοκοινοτικών συναλλαγών
  • Σύνταξη όλων των σχετικών δηλώσεων φορολογίας της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων
  • Αντιμετώπιση τακτικών ή προσωρινών φορολογικών ελέγχων
  • Φορολογικός σχεδιασμός σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε επιχείρησης
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών
  • Διεκπεραίωση όλων των συναλλαγών με τις φορολογικές αρχές

Μοιραστείτε το